Biuro Organizacyjne
70. Jubileuszowego Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
kongrestchp@czelej.com.pl
www.kongrestchp.pl